Smanjuje crvenilo,
svrab i perutanje
kod atopijskog
dermatitisa,
herpesa i pruritusa

Šta je atopijski dermatitis?

Šta je atopijski dermatitis?

Atopijski dermatitis (atopijski ekcem) je inflamatorno, hronično boljenje kože, praćeno svrabom koje se javlja kod 20% dece širom sveta.

To je najrasprostranjenija kožna bolest kod dece. Iako najčešće pogađa decu i mlade ljude, nije isključena da se kože javiti u starijoj dobi.Roditelji sa alergijama ili atopijskim stanjima imaju povećanu šansu da imaju dete koje je sklono alergijama

Smanjuje crvenilo,
svrab i perutanje kod
atopijskog dermatitisa,
herpesa i pruritusa

Šta je atopijski dermatitis?

Atopijski dermatitis

Šta je atopijski dermatitis?
Atopijski dermatitis (atopijski ekcem) je inflamatorno, hronično oboljenje kože, praćeno svrabom koje se javlja kod 20% dece širom sveta.

To je najrasprostranjenija kožna bolest kod dece. Iako najčešće pogađa decu i mlade ljude, nije isključena da se može javiti u starijoj dobi.

Roditelji sa alergijama ili atopijskim stanjima imaju povećanu šansu da imaju dete koje je sklono alergijama
”Atopijski” – odnosi se na grupu bolesti koje su nasledne i koje se često pojavljuju sa drugim bolestima, uključujuću astmu, alergijski rinitis kao i alergije na hranu.“Dermatitis” – označava upalu
0 %

Dece boluje od atopijskog dermatitisa

U 60% slučajeva atopijski dermatitis se javlja pre prve godine života.
U 90% slučajeva atopijski dermatitis se javlja pre pete godine života.
1- 1 %

Odraslih boluje od atopijskog dermatitisa

Atopijski dermatitis u 25% slučajeva traje tokom celog života dok se kod većine bolest povlači do odraslog doba.

Za atopijski dermatitis
postoji rešenje iz prirode!

0 %
dece boluje od atopijskog dermatitisa
1- 1 %
odraslih boluje od
atopijskog dermatitisa

U 60% slučajeva se javlja pre
prve godine života.

U 90% slučajeva se javlja pre
pete godine života.

U 25% slučajeva traje tokom
celog života dok se kod
većine bolest povlači do
odraslog doba.

Za atopijski dermatitis postoji rešenje iz prirode!